Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ŽIM ZA ROK  2021

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTRONY

➢ Umístění:  do zvláštních sběrných nádob žluté barvy umístěných na stanovišti.

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru.

 

PAPÍR

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádob modré barvy umístěných na stanovišti.

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru.

 

SKLO

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádob zelené barvy umístěných na stanovišti.

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla.

 

KOVY

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádoby umístěné ve sběrném dvoře v obci Velemín.

➢ Co?: plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

BIOODPAD:

➢Umístění: do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy umístěných na stanovišti.

➢Co? tráva, seno, listí, rostlinné zbytky….

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

➢Umístění: v uzavřených PET lahvích do zvláštních sběrných nádob černé barvy umístěných na stanovišti.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

55,59 t směsného komunálního odpadu,

5,16 t papírového odpadu,

6,86 t plastového odpadu,

4,96 t odpadu ze skla

18,65 t bioodpad

0,26 t jedlý olej a tuk

10,74 t kal ze septiků a žump

 

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 169 009 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci směsného komunálního odpadu vyšly na 213 609 Kč.

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 2,107 t objemného odpadu s nákladem za likvidaci v částce 4 937 Kč

Nebezpečného odpadu bylo svezeno 1,029 t s nákladem na likvidaci v částce  22 815 Kč

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 135 950 Kč, na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 63 019 Kč